امروز: شنبه 4 فروردين 1397 / ساعت : 16:50:41 | نسخه 1.0

-

جمع کل: 0 ریال

فروشگاه منتظران منجی زیر مجموعه موسسه خیریه نیکوکاران منتظران منجی است که به عنوان بازوی اقتصادی موسسه فرهنگی هنری خیریه منتظران منجی است.
مؤسسه منتظران منجی به عنوان یک مؤسسه تلاش گر درعرصه ی بسط فرهنگ مهدوی، نام خود را در طومار مهدی یاوران در عصر غیبت به ثبت رسانده و به حضور فعال در جمع متقین منتظر مفتخر است.
عواید حاصل از فروش محصولات فروشگاه موسسه در جهت نیل به اهداف مقدس فرهنگی صرف می شود از جمله:
1- کمک هزینه چاپ کتب در زمینه های تربیتی ، خانوادگی، اعتقادی و...
2- تولید لوح های فشرده سخنرانی اساتید حوزه و دانشگاه
3- برگزاری جلسات اخلاقی و اعتقادی
4- برگزاری دوره های کارگاهی معرفتی
5- ارائه مشاوره خانواده
6- تبلیغات اسلامی
7- و ...